Coloma: 2015 budget open to scrutiny | mb.com.ph | Philippine News
Home  » News » National » Coloma: 2015 budget open to scrutiny

Coloma: 2015 budget open to scrutiny

Presidential Communications Operations Operations Secretary Herminio Coloma Jr. said that the government’s 2015 budget bill is open to public scrutiny.

“Welcome po ‘yung pagbusisi dahil wala naman pong ikinukubli. Bawat taon naman po ay hayag at bukas ang libro ng ating pamahalaan para sa pagsusuri ng mga mamamayan at mga mambabatas [We welcome any review of the budget because we are not hiding anything. Every year, the government’s books are open to scrutiny of our people and our lawmakers],” he said.

“Handang-handa po ang mga Cabinet secretary at ang mga pinuno ng iba’t ibang ahensya na ilahad at ipagtanggol ang kani-kanilang mga budget. Wala pong problema sa aspetong ‘yan. Welcome po ang kanilang pagbusisi [The cabinet secretaries and other heads of various agencies are ready to present and defend their respective budgets. There is no problem with that aspect],” he added.

Coloma asserted the government is neither hiding anything in the proposed P2.606-trillion national budget and that the budget is intended to promote inclusive growth and improve the lives of Filipinos.

“Ang pambansang budget para sa 2015 ay may temang “kaunlaran para sa lahat,” sapagkat naglalayon itong isulong ang pag-angat at pag-asenso ng milyon-milyong Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Matatamo ito sa pamamagitan ng wastong paggugol ng pondo ng bayan [The proposed 2015 national budget carries the theme ‘inclusive development’ because it aims to improve the welfare of millions of Filipinos especially the poor],” Coloma said.

“Malinaw na ang pambansang budget para sa 2015, katulad ng mga sinundan nito sa ilalim ng administrasyong Aquino, ay tumatalima sa mga prinsipyo ng matuwid na daan. Para sa mga nag-iisip na ito ay gagamitin sa pamumulitika, tunghayan na lang po ang kongkretong record. Aksyon, hindi salita, ang pinakamabuting pamantayan [It is clear the proposed 2015 national budget, like previous budgets under the Aquino administration, adheres to the principle of the straight path. To those thinking it will be used for politicking, they should consider the concrete record. Actions, not words, are the foremost basis],” he added.

President Aquino earlier asked Congress to pass the proposed 2015 national budget, which is 15.1 percent higher than this year’s outlay, in a bid to accelerate spending on social services and infrastructure development.